Hotline:
0907 792 419 - 091 464 0514

Mr. Độ

Danh mục sản phẩm

Hình Ảnh Công Ty

Chi tiết tin tức

TRIẾT LÝ SỐNG CỦA NGƯỜI TRUNG HOA

Ngày đăng: 13-12-2015 11:45:30 PM - Đã xem: 869

 

MỘT CƠ BẢN

SỨC KHỎE

 

HAI CHÚT CHÚT

THOẢI MÁI

SAI LẦM

THẤT BẠI

 

BA QUÊN

HẬN THÙ

TUỔI TÁC

BỆNH TẬT

TỒN TẠI

BẢN THÂN

 

BỐN NHỚ

NGƯỜI MÌNH CHỊU ƠN

NGUỒN GỐC

KỶ NIỆM

THUỞ HÀN VI

 

NĂM CÓ

HIỂU BIẾT

TÂM

SỰ NGHIỆP

MÁI NHÀ

BẠN TRI KỶ

 

SÁU KHÔNG

QUẢN TRỌNG

5 LỚN

SỢ HÃI

KHUẤT TẤT

ĐỐI ĐẦU

QUAN TRỌNG HÓA

GANH TỊ

 

BẢY PHẢI

HỌC VÀ ĐỌC

DỊCH

YÊU

VĂN HÓA

KHẢNG ĐỊNH MÌNH

BÌNH THƯỜNG HÓA

TĨNH LẶNG

 

1.Sức khỏe :

-          Khỏe về tinh thần thể xác đó là điều cơ bản.

2.Trong cuộc sống phải: Hai chút chút.

-          Chút chút thứ nhất: Thoáng, thoải mái chút chút trong khuôn phép.

-          Chút chút thứ hai: là người phải có thất bại sai lầm chút chút, nhưng không để thân bại danh liệt.

3.Ba quên:

-          Quên hận thù (hận thù là ung nhọt cần cắt bỏ và quên đi)

-          Quên tuổi tác, bệnh tật.

-          Quên tồn tại bản thân ở thế gian để quên cái tôi và sống thoải mái. (Để có cuộc sống thoải mái).

4.Bốn nhớ:

-          Nhớ câu: “Thụ ơn mặc niệm, Thọ ân mạc vong”. Nhớ người giúp đỡ mình, nhưng quên đi sự giúp đỡ của mình đối với người.

-          Nhớ nguồn gốc: con người ai cung có tổ tiên và quê hương.

-          Nhớ kỷ niệm vui buồn trải qua trong cuộc đời.

-          Nhớ thuở hàn vi bạn thời nghèo khó.

5.Năm có:

-          Có hiểu biết: sống ở đời phải có hiều biết, khôn cũng chết, dại cũng chết, cần biết sống. Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Biết đi-đến, tới-lui, cho-nhận.

-          Có cái tâm

-          Có sự nghiệp

-          Có mái nhà

-          Có bạn tri kỷ.

Ví như tích xưa giữa Quản Trọng và Bào Thúc Nha hay Lưu Bình – Dương Lễ. (Chuyện Quản Trọng bắn Tề Hoàn Công- Vua Nước Tề, nhưng sau này Bào Thúc Nha đề xuất để Tề Hoàn Công phong Quản Trọng là Tể tướng. Quản Trọng tướng tài và là bạn tri kỷ với Bào Thúc Nha)

6.Sáu không:

1.Không quản trọng: không tham lam, vội vã, tức giận.

2.Không 5 lớn:   + Không gánh mãi công việc lớn

                         + Không giữ mãi địa vị lớn

                         + Không ôm mãi quyền lực lớn.

                         + Không bám mãi uy thế lớn.

                         + Không thu mãi tiền bạc lớn.

3.Không sợ hãi khuất tuất.

4.Không đối đầu.

5.Không quan trọng hóa.

6.Không ganh tị. Ở đời cò chuyện luon ganh tị nhau.

Có câu chuyên về phép tiên ban cho điều lành: Hễ mình có 1 thì bạn có 2. Nhưng vì ganh tị nhau nên kẻ không tốt nghĩ ra điều ước là xin mình mù 1 con mắt, bạn sẽ mù 2 con.

7.Bảy phải:

1.Phải có quan hệ Học và đọc. Đó là sự cần thiết quyết định sự “có hiểu biết”.

2.Phải dịch- Chuyển dịch- Vận động- Vận dụng. Sáng tạo, đổi mới.

3.Phải biết “yêu”. Là sự thăng hoa

4.Phải có Văn hóa: con người khác con vật ở chỗ có tư duy và biết cười. Từ khi “biết cười” con người tách khỏi con vật. “Biết cười” Phần “CON” giảm, phần “NGƯỜI” tăng.

Biết trình bày vấn đề rõ ràng, khuc chiết. Lịch sự, nhanh nhẹn, trí tuệ, khiêm tốn.

5.Phải tự khẳng định mình: tự tin, đánh giá đúng mình. (Đối với thanh niên điều này rất quan trọng).

6.Phải tự bình thường hóa mình: Trong xã hội người có chức có quyền cần hòa nhập với quần chúng để tránh hụt hẫng.

7.Phải tĩnh lặng: Sau một ngày làm việc vận động, cần phải có giây phút tĩnh lặng, thư giãn tinh thần đầu óc.

  • Đối tác